תקנון שימוש

 1. אתר Miel בדומיין http://www.wewearmiel.co.il/ (להלן: "האתר") משמש כחנות אונליין למכירת בגדים, אביזרי אופנה וריהוט לילדים ופעוטות ומוצרים נוספים (כהגדרתם להלן).
 2. האתר מופעל ע"י חברת מיאל מאת דניאל גרינברג בע״מ ח.פ. 516427226 אשר כתובת משרדיה היא: מוטי קינד 2 רחובות (להלן: "החברה").
 3. התקנון מנוסח בלשון נקבה אך פונה לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד.
 4. כותרות ו/או ראשי הפרקים בתקנון זה מוצגים לצרכי נוחות ו/או התמצאות המשתמש בלבד ולא ישמשו בשום אופן לפרשנות התקנון.
 5. כל אדם, לרבות תאגיד (להלן: "המשתמש/ים") רשאי/ם להשתמש ולבצע פעולות באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה,  במדיניות הביטולים וההחזרות ובמדיניות הפרטיות, אשר מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "מדיניות הפרטיות").
 6. המשתמש/ת מצהיר/ה כי היא כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. משתמשים או משתמשות  שהינם/ן קטינות/ים (מתחת לגיל 18) ו/או אינו רשאי/ות לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשות ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהן (להלן: "ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים/ות המעוניינים/ות לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על-פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטינים/ות מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון זה.
 7. המשתמש/ת מצהיר/ה כי ידוע לה/ו שגלישה ו/או שימוש באתר, מכל סוג, לרבות הסתמכות על המחירים המוצעים באתר ורכישת מוצרים, מהווה את הסכמתה ואישורה לאמור בתקנון והתחייבותו/ה לפעול על פיהם.
 8. האתר בנוי על פלטפורמת שופיפיי (shopify) ומשכך השימוש באתר כפוף גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של שופיפיי, אשר נמצאים בכתובת https://www.shopify.com/.
 9. "המוצר/ים" הינם בגדי ילדים, ריהוט לחדרי ילדים, אביזרים ומצרי אופנה לילדים וכלל המוצרים המופיעים למכירה באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. תוקפו של שינוי תקנון יחל מרגע פרסומו באתר. המשתמש/ת יודע/ת כי באחריותו/ה להתעדכן מעת לעת בתקנון, במדיניות הפרטיות ובמדיניות החזרת המוצרים, בעיקר לפני ביצוע רכישה. אם המשתמש/ת אינו/ה מסכים/ה לתקנון, כולו או חלקו, היא/הוא אינו/ה רשאי/ת לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה.
 10. מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים, כולל מע"מ ואינו כולל דמי משלוח.
 11. החברה תעשה, כמיטב יכולתה, להציג באתר תמונות מדויקות, ככל הניתן, של המוצרים המוצעים למכירה באתר. המשתמש/ת מצהיר/ה כי ידוע לו/ה כי תמונות המוצרים, לרבות הצבעים אשר מוצגים באתר, נועדו להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין המוצרים, כפי שמוצגים באתר, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות הבדל בצבעם. 
 12. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר ו/או בנראות ו/או בצבע המוצר ו/או באופן בו נראה המוצר ו/או במחיר, לא יחייב הדבר את החברה.
 13. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להציע באתר מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבצעים ו/או הטבות ו/או הנחות, וכן רשאית היא בכל עת להפסיק את כל אלו, להחליפם ולשנותם, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת.
 14. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לעדכן מעת לעת, ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, את מחירי המוצרים באתר ו/או את תעריפי דמי המשלוח, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת. המחיר הקובע בהזמנה שבוצעה על-ידי המשתמשת, יהא המחיר שפורסם וצוין ביום ביצוע ההזמנה (היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה). למען הסר ספק, באם עודכן מחיר המוצר באתר בטרם הושלמה ההזמנה, החיוב יהא לפי המחיר המעודכן, אשר יופיע בעת השלמת תהליך ההזמנה.
 15. החברה שומרת על זכותה למנוע ממשתמשת, על-פי שיקול דעתה, את הגלישה באתר ו/או למנוע ממשתמשת גישה לביצוע פעולות באתר ו/או אפשרות לבצע רכישות באתר, באם התנהגותה של המשתמשת אינה הולמת ו/או הינה בניגוד לתקנון ו/או יש בה כדי להעלות חשש לפגיעה בניהולו התקין של האתר ו/או הינה מפרה זכות של צד שלישי ו/או כל דין.
 16. בכפוף לתנאי תקנון זה, באפשרות המשתמש/ת להירשם לניוזלטר של החברה, לקבל מידע על הנחות, מבצעים ושירותים נוספים מהחברה, לצפות במוצרים באתר, ליצור "סל קניות" וכן לרכוש מוצרים.
 17. המשתמש/ת מתחייב/ת ומצהיר/ה כי לא יעשה שימוש באתר ו/או בתכניו למטרות מסחריות ו/או אחרות, מלבד שימוש באתר בהתאם לאמור בתקנון זה.
 18. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמשת לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמת המשתמשת לתנאי האתר /או התקנון, כפי ששונו.
 19. החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר - כולו או חלקו ללא כל הודעה מוקדמת. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו, בחלקו או במלואו.

הזמנת מוצרים ורישום לאתר

 1. ניתן לבצע הזמנת מוצרים באתר כאורח/ת, ללא רישום או באמצעות חשבון משתמשת רשומה.
 2. כאורח/ת, על מנת לבצע הזמנה יש להזין את הפרטים המבוקשים באתר. בתום ההזמנה, תישלח הודעה אלקטרונית עם פרטי ההזמנה לכתובת הדואר האלקטרונית אשר הוזנה בזמן ביצוע ההזמנה.
 3. לאחר בחירת מוצר/ים (לרבות צבע ו/או מידה) והוספת המוצר/ים ל"סל הקניות" המשתמש/ת יכול/ה להשלים רכישה בהתאם להוראות המצוינות באתר. לאחר השלמת הרכישה, יימסר למשתמשת מספר הזמנה לאישור ומעקב אחר ההזמנה שבוצעה, באמצעות כתובת דוא"ל שנמסרה בעת ביצוע ההזמנה, וככל שיש חשבון רשום באתר – גם באמצעות החשבון האישי.
 4. ניתן להירשם לאתר באמצעות שדה "החשבון שלי" באתר. כדי ליצור חשבון באתר יש להזין את הפרטים המבוקשים ויש לבחור סיסמה אשר תשמש את המשתמשת בכניסות עתידיות לחשבונה. לקוחה רשומה באתר יכולה לעקוב אחר מצב הזמנותיה באזור האישי שלה באתר.
 5.  
 6.  בהתחברות באמצעות צד שלישי כאמור, שימוש באתר ו/או בשירותים הינו כפוף , לא רק, לתקנון ומדיניות הפרטיות של החברה אלא גם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ו/או הצד השלישי דרכו התחבר המשתמש.

ביצוע תשלום

 1. במעמד ביצוע ההזמנה, יבחר המשתמש/ת באחד מאמצעי התשלום הזמינים באתר, אשר מתעדכנים מעת לעת. אם בחר/ה המשתמש/ת בתשלום בכרטיס אשראי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסרה המשתמשת ורק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי, תישלח הודעה בדבר אישור העסקה. 
 2. בהיעדר אישור של העסקה מחברת האשראי, תוצג באתר הודעה  בדבר הסירוב.
 3. בעת ביצוע ההזמנה על המשתמשת להקפיד למסור פרטים נכונים ומדויקים על-מנת למנוע תקלות ועיכובים בביצועה. היה ולא יימסרו פרטים נכונים, לא תתבצע ההזמנה.
 4. ככל שלאחר ביצוע ההזמנה יתגלה לחברה כי לא ניתן לספק, אחד או יותר, מהמוצרים שנרכשו במסגרת ההזמנה, לרבות משום שאינו קיים במלאי (גם אם בעת ביצוע ההזמנה הוצג כקיים במלאי), לא תהיה החברה מחויבת לספק את המוצר למשתמש/ת והמשתמש/ת, כמובן, לא תחויב בתשלום על המוצר שלא ניתן לספקו ולמשתמש/ת לא תהיה כל טענה נגד החברה בעניין זה.

משלוחים

 1. בעת ביצוע הזמנה יציין המשתמש/ת יעד למשלוח, בכפוף לתוספת דמי משלוח, המתעדכנים מעת לעת וכפי שמופיעים באתר ("דמי משלוח"). 
 2. המשלוחים מבוצעים באמצעות חברת שליחויות חיצונית, איתה עובדת החברה ובהתאם לשעות הפעילות של חברת השליחויות. המשלוחים יבוצעו תוך מספר הימים הנקוב באתר בעת ההזמנה.
 3. יובהר כי יתכנו עיכובים במועדי האספקה כפי שצוינו בסעיף זה ולעיל, התלויים בצד ג' ושאינם תלויים ואינם בשליטת החברה, והחברה לא תישא באחריות לאיחור במועד אספקת המוצר/ים מכל סיבה שאינה בשליטתה.
 4. החברה אינה אחראית במקרים בהם ההזמנה אינה מגיעה ליעדה מסיבות הקשורות במשתמשת, לרבות ציון פרטים שגויים ו/או לא מדויקים בטופס ההזמנה ו/או מכיוון שהמשתמשת לא הייתה נוכחת ביעד במועד הנקוב ו/או מכיוון שהמשתמשת סירבה לקבל את ההזמנה. החברה אינה מתחייבת לדאוג למשלוח חוזר במקרים כאמור בסעיף זה.

הגבלת אחריות ושיפוי

 1. המשתמש/ת מתחייב/ת ומצהיר/ה כי ידוע לו/ה והיא מסכימ/ה כי:
  1. השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו ו/או במוצר/ים הינו על אחריותו/ה בלבד. השימוש באתר ובתכנים ניתן למשתמש/ת כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות השימוש או השירות באתר, יכולותיו ומגבלותיו, או אי התאמתו לצרכי המשתמשת, למעט ביחס לזכויות אשר לא ניתן להתנות עליהן על פי דין.
  2. מלבד לאמור במפורש במדיניות הביטולים והחזרות, החברה לא תישא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש/ת במישרין או בעקיפין בשל שימוש באתר, איחור משלוח, או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו למשתמש/ת הינם פגומים, מקולקלים, או לא תקינים, אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות מצדה של החברה. במקרה זה, אחריות החברה תהיה מוגבלת לסכום השווה למחיר ההזמנה.
  3. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יהיו איכותיים, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ו/או הפרעות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ו/או לתוכנות החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בין היתר בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או אצל המשתמש/ת, ולא תהיה למשתמש/ת כל טענה כלפי החברה בהקשר לכך. המשתמש/ת מודע/ת לכך כי יתכן שמפעם לפעם לא יהיה השירות זמין בשל צרכי תחזוקה, שדרוג או מכל סיבה אחרת.
  4. ככל שהמשתמש/ת חויב/ה, בעת ביצוע ההזמנה, בחיוב יתר או חיוב חסר, הנובע מחיוב שגוי של החברה, תזוכה המשתמשת בהפרש בגינו לא הייתה חייבת בתשלום, או תחויב בהפרש בין המחיר אותו צריכה הייתה לשלם לבין המחיר בו חויבה.
  5. ככל שחיוב המשתמשת מתעכב, מכל סיבה שהיא, מצהיר/ה המשתמש/ת כי ידוע לו/ה שהחיוב יתבצע במועד אחר.
  6. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמשים/ות לאתר אינטרנט פעיל. החברה רשאית למחוק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי. העובדה שיימצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, אמין, עדכני או מהימן והחברה אינה אחראית לתכנים באתרי צדדיים שלישיים.
  7. ידוע למשתמש/ת כי, בשום מקרה, החברה ו/או מי מטעמה, אינם נושאים ולא יישאו באחריות כלפי המשתמש/ת ו/או כלפי כל צד שלישי, לכל נזק (כולל, אך לא רק, נזק בגין אובדן של בסיס נתונים, אובדן תוכנות, עלויות אספקה של שירות חלופי, או הפרעות בשירות) בין אם ישיר, עקיף, משני, נלווה, מיוחד או תוצאתי הנובע מהשימוש באתר ו/או בשירותים, מחשיפה לאתר, מגלישה באתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת ו/או שימוש במוצרים, מביצוע עסקה, משלוח, כתוצאה משימוש לא מורשה באתר או כתוצאה משינוי המידע שנמסר על-יד המשתמשת, לרבות נזק הנגרם כתוצאה מהפסד ברווחים, שימוש והפסד במידע ושאר נכסים בלתי מוחשים וזאת גם אם האתר קיבל הודעה על היתכנות אותם הפסדים.
  8. המשתמש/ת מתחייב/ת כי הינה אחראית לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר ובשירותיו והמשתמש/ת מסכים/ה לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, ו/או מי מטעמה ולהגן עליה, בגין כל תביעה, טענה, דרישה הפסד, אבדן-רווח, תשלום, הוצאה או נזק, לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט (כולל של צד ג' כלשהו), כתוצאה מאופן שימוש המשתמש/ת ו/או מגלישה ו/או מחוסר יכולת שימוש באתר ו/או בשירותים ו/או במוצרים ו/או מהפרת תקנון האתר.
  9. ידוע למשתמש/ת כי השימוש באתר כפוף לכל החוקים והתקנות המקומיים, מדינתיים והבינלאומיים הרלוונטיים והמשתמש/ת מתחייב/ת שלא להפר כל חוק ו/או תקנה בקשר עם השימוש באתר ובשירותיו. כמו כן, מתחייב/ת המשתמש/ת שלא לבצע ו/או לנסות לבצע בדיקה ו/או בחינה של רגישות של המערכת, או לפצח אמצעי אבטחה או אימות, או להתערב או להפריע למערכות ו/או רשתות המחוברות לשירות או להפר את החוקים, תקנות, מדיניות או תהליכים של מערכות ו/או רשתות אחרות. המשתמש/ת מתחייב/ת שלא להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית לשירות, לחשבונות אחרים באתר, מערכות מחשבים ורשתות תקשורת המחוברות לשירות על-ידי פיצוח סיסמאות או כל אמצעי אחר.

זכויות יוצרים

 1. כלל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות היוצרים במוצרים ו/או בדגמים, תיאורם, רישומם, עיצובם וכל פרט הקשור בהפעלתם, סימני המסחר המצויים בו, עיצובו הגרפי של האתר וקוד הפעלתו, התמונות, הטקסטים, השיטות והסודות המסחריים הינם רכושה הבלעדי של החברה (להלן: "המידע של החברה").
 2. המשתמש/ת מתחייב/ת לא להעתיק, להפיץ, לשכפל, למכור, או לשווק את המידע של החברה מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.
 3. חל איסור לעשות כל שימוש מסחרי במידע של החברה וכן בנתונים המתפרסמים באתר, בנתונים שלו, בתמונות וברשימות המוצרים ו/או בכל פרט אחר המתפרסם בו, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב.
 4. חל איסור לעשות שימוש במידע של החברה ו/או בכלל הנתונים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אחר או בשירות אחר, מבלי שנתקבלה הסכמת החברה על כך מראש בכתב. 
 5. האייקונים באתר (Icons), סימני הלוגו, סימני המסחר, עיצובם והצגתם, הגרפיקה של כל אלו וכיוצא באלה, התוכן המילולי באתר, עריכתו והצגתו הינם רכושה הבלעדי של החברה.
 6. חל איסור מוחלט להציג תכנים מהאתר, לרבות בתוך מסגרת – iFrame- גלויה או סמויה, באתר אחר.
 7. המשתמש/ת רשאי/ת להשתמש בשירותים הניתנים באתר למטרות חוקיות בלבד. 
 8. בנוסף לכל האמור בתקנון זה, המשתמשת מתחייבת כי לא תעשה את הדברים הבאים:
  1. תפר כל דין.
  2. תתחזה לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציגת חברה ו/או תמסור תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר לאדם או גוף כלשהו ו/או תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר שקרי ומטעה ו/או חומר אשר נועד להערים על משתמש או על גוף כלשהו, לרבות במטרה להשיג סיסמא או כל מידע אישי אחר ממשתמשים אחרים.
  3. תעשה שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או תטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
  4. תפר או תגרום להפרה של זכויות קניין רוחני, זכות מוסרית, זכות פרסום, פרטיות, או זכות אחרת של צד ג' כלשהו. 
  5. תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר המכיל כל סוג של קוד מחשב המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר.
  6. תעלה לאתר, תעביר, תשלח או תשדר כל חומר אשר גדול באופן חריג ו/או יטיל נטל בלתי סביר על מערכת ותשתית האתר.
  7. תאסוף או תאגור מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות או תפיץ דואר זבל (SPAM) לשרתי האתר ו/או לגולשים באתר. כמו כן המשתמשת לא תמכור, תפיץ או תעשה כל שימוש במידע המצוי באתר או תעשה כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.
  8. תפר את זכויותיהם של משתמשים אחרים, לרבות פגיעה בשמם הטוב, התעללות או התחקות אחר משתמש אחר.
  9.  תשנה, תערוך, תעתיק, תשאב מידע, תתאים, תיתן רישיון משנה, תתרגם, תמכור, תבצע פעולות של הנדסה חוזרת, תפרק או תרכיב מחדש כל אחד מחלקיה קוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
  10. תשתמש בכל רובוט, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאתר ולאחזר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
  11. תפריע או תקטע את פעולת האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה). 

שונות 

 1. החברה רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי תקנון זה, או חלק ממנו, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש. המשתמשת אינה רשאית להסב ו/או להעביר את זכויותיה לפי תקנון זה לצד שלישי.
 2. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.

 

תקנון זה עודכן לאחרונה ביום ‏18/1/2023